Üzleti feltételek

Ing. Helena Routnerová cég Üzleti feltételei

Székhelye: Nádražní 701, Velká Bystřice, 783 53, Cseh Köztársaság

Cégjegyzőszám: 21077967

Nem vagyok áfa-alany

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az Ing. Helena Routnerová cég (székhelye: Nádražní 701, Velká Bystřice, Cseh Köztársaság) (továbbiakban: „Értékesítő“) jelen üzleti feltételei a szerződő felek Értékesítő és egy másik valós személy (továbbiakban: „Vásárló“) között Értékesítő webüzletének felületén megkötésre kerülő adásvételi szerződéssel kapcsolatos, illetve annak alapján létrejött kölcsönös jogait és kötelességeit tűzik ki. A webüzletet Értékesítő a routner.eu honlapon, internetes webes felületen üzemelteti (továbbiakban: „Honlap“), éspedig webes felület közvetítésével.

1.2. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az üzleti feltételek tartalmában Értékesítő módosításokat, illetve kiegészítéseket eszközölhet, ami semmit sem változtat az üzleti feltételek előző hangzása illetve érvénye alapján létrejött jogokon és kötelességeken.

1.3. Áru rendelése során, Vásárló köteles helyes és valós adatokat megadni. Áru rendelése során Vásárló által megadott adatok Értékesítő oldaláról helyesnek vannak tekintve.

2. Adásvételi szerződés megkötése

2.1. A Honlapon található valamennyi áru tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra, és Értékesítő nem köteles ilyen jellegű áru értékesítése céljából adásvételi szerződést kötni.

2.2. Az áru ára általános forgalmi adóval együtt és minden kapcsolatos költség beszámításával van feltüntetve. Az áru ára addig marad érvényben, míg az a Honlapon jelen van.

2.3. A Honlapon fel van tüntetve az áru kiszállításával (kézbesítésével) járó költségekkel kapcsolatos tájékoztatás is.

2.4. Áru rendeléséhez Vásárló kitölti a rendelési formanyomtatványt, amelyen feltüntetésre kerülnek elsősorban az alábbi információk:

- megrendelt áru,

- vételár törlesztési módja,

- áru kiszállításával (kézbesítésével) járó költségekkel kapcsolatos információk,

(továbbiakban: „Rendelés“).

2.5. Rendelés beérkezését követően, annak felvételét Értékesítő késedelem nélkül e-mailben visszajelzi Vásárlónak.

2.6. Rendelés átételével, Értékesítő és Vásárló között szerződéses viszony jön létre.

3. Fizetési feltételek

3.1. Az adásvételi szerződés értelmében, az áru árát és az áru kiszállításával (kézbesítésével) járó esetleges költségeket Vásárló a következőképpen törlesztheti Értékesítő részére:

- Értékesítő számlájára történő készpénzmentes banki utalással,

- Készpénzben, utánvétes törlesztéssel, Vásárló által Rendelésben megadott kézbesítési helyen.

3.2. Készpénzmentes törlesztés esetén, Vásárló vételár kiegyenlítésére irányuló kötelessége az adott összeg Értékesítő számlájára megtörtént jóváírásával teljesítettnek nyilvánul. Készpénzben végzett törlesztés esetén, a vételár kiegyenlítése az áru átvételének pillanatában nyilvánul teljesítettnek.

3.3. Az áru árának kiegyenlítését követően, Értékesítő a megtörtént törlesztésről Vásárló részére adóalapú számlát állít ki, amelyet Vásárlónak e-mailben küld meg.

4. Adásvételi szerződéstől való elállás – áru visszaküldése

4.1. Az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, Vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől elállni. Az adásvételi szerződéstől történő elállását köteles Értékesítő tudtára adni Értékesítő info@routner.eu e-mail címére megküldött írásos értesítésben.

Vásárló feltünteti:

- vezeték- és keresztnevét, postacímét,
- a Rendelés számát,
- a vételár visszatérítésére szolgáló bankszámla számát,
- adásvételi szerződéstől való elállásának tényét, valamint „áru visszaküldése“ megjegyzést.

4.2. Adásvételi szerződéstől való elállás esetén, az adásvételi szerződés kezdetétől fogva érvényét veszti. Az árut az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül Vásárló köteles Értékesítőnek visszaküldeni Értékesítő által írásban (e-mail) megadott magyarországi címre. Az áru Értékesítő részére magyarországi címre történő visszaküldésével járó költségek Vásárlót terhelik.

4.3. Áru visszaküldésekor, Értékesítő visszatéríti a Vásárlótól befogadott pénzt, éspedig ugyanolyan módon, ahogyan azt Vásárlótól eredetileg megkapta, vagy pedig Vásárló banki számlájára történő utalással.

5. Reklamáció, reklamációs sor

5.1. Értékesítő Vásárlónak garantálja, hogy az árun átvételekor nem volt észlelve semmilyen hiba, főleg az áru átvételének pillanatában.

5.2. Az áru rendelkezik az Értékesítő általi leírásban az áru jellegére való tekintettel és a megjelentetett reklámnak megfelelően megadott tulajdonságokkal. Értékesítő által megadott használati célra szolgál, vagy amelyikre általában használják.

5.3. Az áru minőséget, mennyiséget, méreteket, tömeget illetően megfelelő.

5.4. Az áru szállítótól történő átvétele során, Vásárló köteles átellenőrizni az áru állapotát, teljességét és sértetlenségét.

Reklamáció érvényesítésének módja

5.5. Reklamáció érvényesítésének jelen reklamációs rendszabálynak megfelelően kell lefolynia. A reklamációt Vásárló írásban (e-mail) érvényesíti Értékesítő felé.

5.6. A reklamáció érvényesítési határideje az áru Vásárló általi átvételének napjától veszi kezdetét. Új áru fogyasztó részére nyújtott jótállási ideje 24 hónap.

5.7. Áru reklamációját Vásárló köteles azonnal bejelenteni, mihelyt az árun valamilyen hiányosságot észlel.

5.8. Értékesítő köteles a reklamációval kapcsolatban a reklamáció kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül álláspontot foglalni. Értékesítő köteles a fogadott reklamációról Vásárlónak írásos visszajelzést, valamint elintézésének megkívánt módjáról szóló tájékoztatást küldeni. A reklamációt – a hiányosság helyrehozását, illetve az áru cseréjét beleértve – felesleges halogatás nélkül, a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül el kell intézni.

5.9. Értékesítőt nem terheli felelősség olyan áruhibát illetően, amely:

- helytelen használatból, illetve karbantartásból adódik, vagy ha mechanikus úton keletkezett sérülésről van szó, - az áru szokásos használata közben lépett fel (elhasználódás).

6. Végző rendelkezések

6.1. A felek megegyeznek, hogy viszonyuk a cseh törvényhozási rendet követi. Ezzel nem sérülnek fogyasztó általánosan érvényes törvényrendeletekből eredő jogai.

6.2. Az adásvételi szerződés Értékesítőnél elektronikus formában kerül irattári megőrzésre, és nem érhető el.

6.3. Egy konkrét rendelkezés hatályon kívül helyezése nincs befolyással a fennmaradó további rendelkezések érvényességére. Módosítások és toldalékok csak írásos formában fogadhatók el.

Értékesítő elérhetősége

e-mail cím: info@routner.eu